کارگاه "مهارت مدیریت استرس" در تاریخ 5 اذر 94 برگزار می شود.

۹۴۱ بازدید

با توجه به نزدیکی به بازه امتحانات کارگاه دو جلسه ای "مدیریت استرس" در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 94 با حضور آقای سیفی، کارشناس ارشد روانشناسی برگزار خواهد شد. از علاقمند دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی و یا واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراجعه نمایید.

با توجه به نزدیکی به بازه امتحانات کارگاه دو جلسه ای "مدیریت استرس" در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 94 با حضور آقای سیفی، کارشناس ارشد روانشناسی برگزار خواهد شد. از علاقمند دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی و یا واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراجعه نمایید.
 

(۰) دیدگاه