تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

۲۰۱۹۲ بازدید

  1. در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمایند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)
  2. دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی93 به بعد حداقل 12 ، دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل 8 می بایستی انتخاب واحد نمایند .
  3. رعایت پیش نیازی وهم نیازی وسقف واحد دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجویان محترم می باشد. در صورت عدم اجرای مفاد فوق، برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
  4. دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) به اداره آموزش مراجعه نمایند.
  5. حداکثر واحد انتخابی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی که مشروط باشند ، 14 واحد درسی می باشد.
  6. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشجویان می بایستی در بازه تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند. مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد.
  7. همچنین دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و مشاهده نمرات منوط به تسویه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروس می باشد.
  8. در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی گردد.
  9. انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.
  10. انتخاب دروس مطالعه انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذیرد.

                                                                                   

 سیستم پورتال دانشجویی

 

 

معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه