تقویم آموزشی تابستان 98

۱۹۸۴۶ بازدید


1- در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمایند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.

2-رعایت پیش نیازی وهم نیازی وسقف واحد دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجویان محترم می باشدو فقط با مجوز استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه و تایید آموزش امکان عدم رعایت موارد فوق وجود دارد.در صورت عدم اجرای مفاد فوق ،برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

3- دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) به اداره آموزش مراجعه نمایند.

4- در صورتیکه دروس به حد نصاب لازم برسد ، شهریه ثابت و متغیر به دانشجو مسترد نخواهد گردید.

5- در صورتیکه دروس به حد نصاب لازم نرسد، شهریه ثابت و متغیر به دانشجویان مسترد خواهد گردید.

6- طبق آئین نامه آموزشی،در ترم تابستانی امکان حذف تک درس وجود ندارد.

7- طبق مصوبه شورای آموزشی دانشجویان می بایستی در بازه تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد.

سیستم پورتال دانشجوییhttp://puya.eqbal.ac.ir))

8- در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی گردد.

9- انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

10- انتخاب دروس مطالعه انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذیرد.تکمیل و ارائه برگه تقاضا که به تایید استاد محترم راهنما و یا مدیر محترم گروه رسیده باشد الزامیست.                

                                                                                                                                                                                                                                                   معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه