تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

۱۹۰۹۷ بازدید

1-در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمایند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)

2-دانشجویانکاردانی و کارشناسی ورودی93 به بعد حداقل 12 ،دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل 8 می بایستی انتخاب واحد نمایند .

3-رعایت پیش نیازی وهم نیازی وسقف واحد دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجویان محترم می باشددر صورت عدم اجرای مفاد فوق ،برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

4-دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) به اداره آموزش مراجعه نمایند.

5-حداکثر واحد انتخابی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسیکه مشروط باشند ، 14 واحد درسی می باشد.

6-طبق مصوبه شورای آموزشی دانشجویان می بایستی دربازه تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد.همچنین دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  و مشاهده نمرات منوط به تسویه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروس می باشد.

سیستم پورتال دانشجوییhttp://puya.eqbal.ac.ir))

7- در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی گردد.

8- انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

9-انتخاب دروس مطالعه انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذیرد.

10- جهت انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ 6000000 میلیون ریال و دانشجویان کارشناسی ارشد مبلغ 9000000میلیون ریال  را باید بصورت علی الحساب واریز نمایند .

 

معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه