جلسه هم اندیشی و مشاوره دانشگاه و والدین دانشجو

چهار شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
۲۲۳۴ بازدید
جلسه هم اندیشی و مشاوره دانشگاه و والدین دانشجو

«مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار می کند»

«جلسه هم اندیشی و مشاوره دانشگاه و والدین دانشجو»

محورهای جلسه:
-    بررسی چالش های پیش روی والدین جهت کنترل و نظارت بر عملکرد دانشجو و هدایت تحصیلی
-    ارائه راهکارهای مؤثر جهت انگیزه مشارکت دانشجو در فعالیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، فرهنگی و دانشجوئی
-    بررسی شیوه های بهبود تعامل دانشگاه و والدین در زمینه های مختلف
-    ارائه خط مشی های  لازم در هر رشته تخصصی  جهت موفقیت دانشجو در زندگی شخصی و شغلی

زمان: 95/7/25-   ساعت 15
مکان: سرافرازان 9 –سالن همایش مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

(۰) دیدگاه