اطلاعیه تعطیلی موسسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مرداد ماه 1397

۱۱۰ بازدید
اطلاعیه تعطیلی موسسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مرداد ماه 1397

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تا پایان مرداد ماه سال 1397 در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه تعطیل می باشد .

(۰) دیدگاه