اطلاعیه تمدید ثبت نام بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی

چهار شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۷
۲۹۲۲ بازدید
اطلاعیه تمدید ثبت نام بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی

به اطلاع می رساند براساس مجوز شماره 124104/22/2 مورخ 97/6/6 مدیرکل  محترم دفتر گسترش آموزش عالی کشور مهلت پذیرش براساس سوابق تحصیلی ( بدون کنکور ) تا پایان مهر 97 تمدید گردیده است  لذا متقاضیان جهت کسب اطلاع با شماره تلفن های 38218810 یا 38210075 (داخلی 241 – 247 ) تماس حاصل نمایند.

کارشناسی پیوسته

ردیف

نوع پذیرش

عنوان رشته

کدرشته محل

1

صرفا با سوابق تحصیلی

معماری داخلی

30903

2

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی برق

30904

3

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی شهرسازی

30905

4

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی صنایع

30906

5

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی عمران

30907

6

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی معماری

30908

7

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی مکانیک

30909

8

صرفا با سوابق تحصیلی

مهندسی نفت

30910

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نوع پذیرش

عنوان رشته

کد رشته محل

کد رشته امتحانی

1

صرفا با سوابق تحصیلی

شهرسازی

3275

217

2

صرفا با سوابق تحصیلی

ساخت و تولید

2090

206

 

کاردانی پیوسته

ردیف

 

عنوان رشته

کد رشته محل

کدرشته امتحانی

1

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

3957

22

2

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

2299

14

3

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری

5486

33

4

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی

1677

12

5

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری

4534

23

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

نوع پذیرش

عنوان رشته

کدرشته محل

1

صرفا با سوابق تحصیلی

کاردان فنی عمران

30911

 
(۰) دیدگاه