ارتباط با گروه مکانیک

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
۹۰۰ بازدید
ارتباط با گروه مکانیک

آدرس دفتر گروه مکانیک:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:  داخلی 249

مدیر گروه : دکتر سید سماالدین محیط زاده

کارشناس گروه : خانم نفیسه فاضل نسب 38218840 (داخلی 247)

 

 

 

 

(۰) دیدگاه