ای دوست! تبریک صمیمانه ی ما را بپذیر.

۹۳ بازدید

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

سال نومی شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند، گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبزِ بهار...من...تو...ما...کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟... نقش ما چیست؟... پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟... زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و ...  سال نو مبارک ... چون همیشه امیدوار و پاینده باشید.

(۰) دیدگاه