ثبت نام کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی آ غاز شد.

۶۸ بازدید

مقدمه هر مهارتی کسب دانش آن است، و خوب زندگی کردن و زنده بودن نیز مهارتهایی دارد که برای کسب این مهارتها دانشی می باید...

مقدمه هر مهارتی کسب دانش آن است، و خوب زندگی کردن و زنده بودن نیز مهارتهایی دارد که برای کسب این مهارتها دانشی می باید...

مدیریت فرهنگی به منظور نیل هرچه سریعتر قشر فرهیخته جامعه به کسب این مهم اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی "مهارتهای زندگی"نموده است با این امید که گامی در جهت ارتقاء سطح دانش شما عزیزان در این خصوص برداشته باشد.

عزیزان دانشجو می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 21 فروردین ماه به مدیریت فرهنگی مراجعه نمایند.

شروع کلاسها پنج شنبه 24 فروردین ماه 91 به مدت 5 هفته متوالی
ضمنا در پایان دوره به دانشجویان فعال گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

(۰) دیدگاه