درباره گروه برق

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۵۰۶ بازدید
درباره گروه برق

قسمتی از مهندسی است که به تحلیل و بهره‌برداری ازپدیده ‌هایی فیزیکی که به بارهای الکتریکی و جریان‌های الکتریکی وآثار آن‌ها (مانند موج الکترومغناطیسی و ...) مربوط می‌شوند ،می‌پردازد.

محور اصلی فعالیتهای مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

(۰) دیدگاه