ارتباط با گروه برق

چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
۷۴۸ بازدید
ارتباط با گروه برق

آدرس دفتر گروه برق:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

 

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده  - 05138218840  (داخلی 246)

 

(۰) دیدگاه