ارتباط با گروه کامپیوتر

۱۶۶ بازدید
ارتباط با گروه کامپیوتر

آدرس دفتر گروه کامپیوتر:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 256

مدیر گروه :‌ مهندس مهدی سوزنچی

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

 

(۰) دیدگاه