ارتباط با گروه ارتباط تصویری

۲۶۹ بازدید
ارتباط با گروه ارتباط تصویری

آدرس دفتر گروه شهرسازی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248-250

مدیر گروه :‌ مهندس شیما سلطانی

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

 

(۰) دیدگاه