کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۲۹۲۷ بازدید
کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
نـام کـارگـاه  نام استاد در سال تحصیلی 00-99 طرح درس
کارگاه جوشکاری و ورق کاری  
کارگاه توانایی ماشین کاری  
کارگاه ماشین ابزارتولیدی  
کارگاه تعمیر،نصب ونگهداری ماشین ابزار  
کارگاه قالب بندی  
کارگاه های مشترک کامپیوتری 1 ( نرم افزارعملی، محاسبات عددی)  
کارگاه مکانیک ماشین ابزاروابزار سازی  
کارگاه چوب  
کارگاه عمومی و فلزکاری  
کارگاه برق  
کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی  
کارگاه ساخت وتولید  
کارگاه اصول ریخته گری ومدل سازی  
کارگاه اجزای ماشین  
کارگاه ساختمان  
آزمایشگاه فیزیک 1  
آزمایشگاه فیزیک2  
کارگاه های مشترک کامپیوتری 2( کاربردکامپیوتر درمعماری، آز مهندسی نرم افزار الکترونیکی)  
آزمایشگاه هیدرولیک وپنوماتیک  
آزمایشگاه مدارمجتمع خطی  
کارگاه های مشترک کامپیوتری5 ( نرم افزارعملی،نرم افزارهای ترسیمی، سیستم عامل شبکه)  
آزمایشگاه شیمی  
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته  
آزمایشگاه تست های غیرمخرب  
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی  
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری  
آزمایشگاه نقشه برداری  
کارگاه های مشترک کامپیوتری3( نقشه کشی اجرایی، رسم به کمک کامپییوتر پیشرفته، طراحی وتولید)  
آزمایشگاه مدارمخابراتی  
آزمایشگاه مکانیک بتن  
آزمایشگاه خاک  
کارگاه های مشترک کامپیوتری 4( نقشه کشی تخصصی، نقشه کشی قالب های صنعتی، برنامه سازی)  
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی  
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی  

آزمایشگاه مدار منطقی

 
 آزمایشگاه عملیات حرارتی  
دینامیک ماشین و ارتعاشات  
آز مقاومت مصالح  
آزمایشگاه شیمی عالی ( نفت)  
آزمایشگاه هیدرولیک  
آزمایشگاه سازه ارشد  
مرکز تحقیقات برق ورباتیک  
(۰) دیدگاه