بازدید علمی از سازمان اتوبوسراتی مشهد به همت انجمن علمی کامپیوتر

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۱۷۹۶ بازدید
بازدید علمی از سازمان اتوبوسراتی مشهد به همت انجمن علمی کامپیوتر

با توجه به ضرورت ارتباط منسجم با صنعت به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و آشنایی دانشجویان با تجاری سازی دانش، بازدید علمی از سازمان اتوبوسراتی مشهد  توسط دانشجویان مهندسی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به همت انجمن علمی گروه کامپیوتر موسسه به عمل آمد.

 در این جلسه مدیریت محترم روابط عمومی و سخنگو سازمان اتوبوسرانی جناب آقای عباس اتحادی دستاوردهای فناوری اطلاعات سازمان مذکور را تشریح نمودند و سپس جناب آقای مهندس رسول اسکندری کارشناس فناوری اطلاعات سازمان از سامانه های نرم افزاری رونمایی به عمل اوردند. در ادامه سرپرست محترم گروه کامپیوتر جناب آقای سید حسام رضوی زاده به تشریح دستاوردها ، امکانات و ظرفیت  همکاری با گروه کامپیوتر پرداختند. در پایان دانشجویان گروه کامپیوتر از واحد های نرم افزاری، سخت افزاری و مانیتورینگ سازمان اتوبوسرانی مشهد بازدید به عمل آوردند.

(۰) دیدگاه