دوم شهریور ماه آغاز هفته دولت گرامی باد.

۵۹ بازدید

واحد فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری آغاز هفته دولت که یاد آور فدا کاریهای فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روز های پر شور خدمتگزاری شهیدان بزرگ رجایی و باهنر را به ملت شریف و دانشجویان و اساتید و پرسنل  گرانقدر تبریک و تهنیت عرض می نماید.                                                                    

شهید محمد علی رجایی:

مردم ما از کمبودها و کسریها گله ندارند،

آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد

وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!

خاطراتی از شهید رجایی، حدیث جاودانگی  ص 29

(۰) دیدگاه