ارتباط با گروه علوم پایه

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۰۲۰ بازدید
ارتباط با گروه علوم پایه

آدرس دفتر گروه علوم پایه :  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه چهارم

تلفن تماس:         05138218810     داخلی 246

مدیر گروه :

پست الکترونیک:

ساعات حضور:

کارشناس گروه : شیرین خراشادی زاده  تلفن تماس  05138218810  داخلی 246

 

(۰) دیدگاه