برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه ششم مرداد (ترم تابستانی)

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
۵۱۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه ششم مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه ششم مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمد جواد ربانی پارسا 8:00 10:00
2 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمد جواد ربانی پارسا 10:00 12:00
3 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 شیدا امیر افشاری 10:00 12:00
4 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمد جواد ربانی پارسا 12:00 14:00
5 روان‌شناسی تربیتی شیدا امیر افشاری 12:00 14:00
6 روان‌شناسی تربیتی شیدا امیر افشاری 14:00 16:00
7 فیزیک2 مریم مونسی 16:00 18:00
(۰) دیدگاه