برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 7 مرداد (ترم تابستانی)

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
۵۲۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 7 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 7 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمدجواد ربانی پارسا 8:00 10:00
3 پویایی گروه رضا ایل بیگی 10:00 12:00
4 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمدجواد ربانی پارسا 10:00 12:00
5 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 شیدا امیرافشاری 10:00 14:00
6 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمدجواد ربانی پارسا 12:00 14:00
7 روان‌شناسی تربیتی  شیدا امیرافشاری 12:00 14:00
8 فیزیک 1  مریم مونسی 16:00 18:00
(۰) دیدگاه