برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 8 مرداد (ترم تابستانی)

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
۴۰۷ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 8 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 8 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2  پویایی گروه  رضا ایل بیگی 10:00 12:00
3 پویایی گروه رضا ایل بیگی 12:00 14:00
4 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 14:00 16:00
5 نقلاب اسلامی ایران مرتضی انفرادی 16:00 18:00
6 فیزیک 2 مریم مونسی 16:00 18:00
7 فیزیک 1 مریم مونسی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه