برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 12 مرداد (ترم تابستانی)

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۳۳۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 12 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 12 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1  اندیشه اسلامی 1  زهرا رضااهرابی 8:00 10:00
2 بهداشت روانی شیما شهرکی 8:00 10:00
3 روان شناسی تحولی 1 محمدرضا ناظمی 8:00 10:00
4  اندیشه اسلامی 2 مرتضی رضایی 10:00 12:00
5 روان شناسی اخلاق شیما شهرکی 10:00 12:00
6 روان شناسی تحولی 2 محمدرضا ناظمی 10:00 12:00
7 روان شناسی تحولی 2 محمدرضا ناظمی 12:00 14:00
8 روان شناسی اخلاق شیما شهرکی 12:00 14:00
9 اخلاق کاربردی حجت مجیدی بیلندی 14:00 16:00
10 تفسیر موضوعی قران مرتضی قدسیان 16:00 18:00
(۰) دیدگاه