برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه 27 مرداد (ترم تابستانی)

يك شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
۴۱۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه 27 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز دو شنبه 27 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمد جواد ربانی پارسا 8:00 10:00
2 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمد جواد ربانی پارسا 10:00 12:00
3 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 شیدا امیر افشاری 10:00 12:00
4 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمد جواد ربانی پارسا 12:00 14:00
5 کارآفرینی و پروژه محبوبه آصفی 12:00 14:00
6 روان‌شناسی تربیتی شیدا امیر افشاری 12:00 14:00
7 روان‌شناسی تربیتی شیدا امیر افشاری 14:00 16:00
8 کارآفرینی و پروژه محبوبه آصفی 14:00 16:00
9 فیزیک2 مریم مونسی 16:00 18:00
(۰) دیدگاه