لیست کلاسهای جبرانی سه شنبه - 4 خرداد 1400

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
۱۶۹ بازدید

روسازی راه استاد سرتیبی 18تا20
طرح اشیا موسی زاده اغویی 19تا20
مبانی گیاه شناسی قادری 16تا18
فلسفه غرب طباطبایی 17تا19
انتقال حرارت پیشرفته علوی 14تا16
محوطه سازی حداد سرائی 10تا

تئوری حسابداری 2 سیدی 14تا17
حسابداری شرکت ها 1 قادری 16تا20
طراحی پیشرفته2  موسوی 14تا16
از فیزیک 2 گروه 2 عامریان 9تا10
فیزیک 1 عامریان 10تا 11
اجرای سازه های بتنی مهدی شهرکی 16تا17:30
ریاضی کاربردی عفتی 12تا14

(۰) دیدگاه