نحوه پاسخگویی (بارگذاری) سوالات تشریحی آزمون آنلاین

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
۲۸۳ بازدید

با توجه به اینکه برخی سوالات آزمون های مجازی بصورت تشریحی طرح می شود در این راهنما به نحوه بارگذاری فایل پاسخ در سامانه مجازی می پردازیم.

 

مشاهده نحوه پاسخگویی (بارگذاری) سوالات تشریحی آزمون آنلاین

(۰) دیدگاه