مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در انتخابات خرداد 1400

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
۱۵۲ بازدید
مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در انتخابات خرداد 1400

اعلام آمادگی حضور پرشور اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا  خرداد 1400

(۰) دیدگاه