برنامه کلاس مجازی روز شنبه 19 تیر (هفته فرد)

شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
۸۷ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 19 تیر (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 19 تیر (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 8:00 10:00
3 معرفت‌شناسی زهانی زهان 8:00 10:00
4 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 10:00 12:00
5 تاریخ تحلیلی صدر اسلام وزیری 10:00 12:00
6 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
7 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
8 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
9 معرفت‌شناسی زهانی زهان 12:00 14:00
(۰) دیدگاه