نخستین برنامه تابستانه آنلاین دین و گردشگری نگاهی نو

سه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰
۱۲۵۷ بازدید
نخستین برنامه تابستانه آنلاین دین و گردشگری نگاهی نو

دانشکده ادیان"دانشگاه ادیان و مذاهب" با همکاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نخستین برنامه تابستانه آنلاین دین و گردشگری نگاهی نو را برگزار می کند . در این برنامه تابستانه آقای دکتر علی افشار عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در محور "اعیان سازی زیارت و فرآیند توسعه شهری در مشهد " تدریس می کنند.

(۰) دیدگاه