برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 31 تیر (هفته زوج)

جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
۶۷۱ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 31 تیر (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 31 تیر (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 8:00 10:00
2 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 10:00 12:00
3 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
4 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
(۰) دیدگاه