برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 4 مرداد (هفته فرد)

دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
۳۳۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 4 مرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 4 مرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اندیشه اسلامی 1 توکلی 8:00 10:00
2 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 8:00 10:00
5 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
8 اندیشه اسلامی 1 توکلی 10:00 12:00
9 بهداشت روانی شهرکی 10:00 12:00
10 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
11 روان‌شناسی فیزیولوژیک ابهر زنجانی 10:00 12:00
14 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 12:00 14:00
15 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 12:00 14:00
16 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 12:00 14:00
17 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
(۰) دیدگاه