برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 10 مرداد (هفته زوج)

يك شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۴۱۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 10 مرداد (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 10 مرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 8:00 10:00
2 بهداشت روانی شهرکی 8:00 10:00
3 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
5 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
6 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 10:00 12:00
7 معرفت‌شناسی زهانی زهان 10:00 12:00
8 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 10:00 12:00
9 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 12:00 14:00
10 بهداشت روانی شهرکی 12:00 14:00
11 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
12 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه