برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه12 مرداد (هفته زوج)

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
۳۱۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه12 مرداد (هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه12 مرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 تفسیر موضوعی قرآن متقیان 8:00 10:00
2 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی فیزیولوژیک ابهر زنجانی 8:00 10:00
4 زبان عمومی داورپناه تنها قوچان 8:00 10:00
5 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
6 تفسیر موضوعی قرآن متقیان 10:00 12:00
7 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 10:00 12:00
8 روان‌شناسی تحولی 2 ناظمی 10:00 12:00
9 زبان عمومی داورپناه تنها قوچان 10:00 12:00
10 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 10:00 12:00
11 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 12:00 14:00
12 روان‌شناسی فیزیولوژیک ابهر زنجانی 12:00 14:00
13 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
14 زبان عمومی داورپناه تنها قوچان 12:00 14:00
15 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
(۰) دیدگاه