برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 21 مرداد

شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
۴۱۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 21 مرداد
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 21 مرداد
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 8:00 10:00
2 انقلاب اسلامی ایران  مسعود درودی 10:00 12:00
3 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
4 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
(۰) دیدگاه