برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 24 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
۳۲۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 24 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 24 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 8:00 10:00
2 بهداشت روانی شهرکی 8:00 10:00
3 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 8:00 10:00
5 آسیب‌شناسی اجتماعی کرمانی مامازندی 10:00 12:00
6 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 10:00 12:00
7 معرفت‌شناسی زهانی زهان 10:00 12:00
8 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 10:00 12:00
9 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 12:00 14:00
10 بهداشت روانی شهرکی 12:00 14:00
11 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
12 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی مامازندی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه