پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی - بدون کنکور - مهر 1400

۶۵۹ بازدید

 ثبت نام و پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 1400

مشاهده اطلاعیه اصلی

(۰) دیدگاه