اطلاعیه کلاس های جبرانی1 آبان 1400

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
۲۴۳ بازدید
اطلاعیه کلاس های جبرانی1  آبان 1400

1. درس حقوق تجارت _ استاد مرتضوی ساعت10-12

2. انتقال حرارت 2 _ استاد مودی ساعت 14-16

(۰) دیدگاه