ثبت نام وام دانشجویی سامانه صندوق رفاه - نیم سال اول 1400

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۴۹۹ بازدید
ثبت نام وام دانشجویی سامانه صندوق رفاه - نیم سال اول 1400
بر اساس بخشنامه وزارت علوم، ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان(www.swf.ir ) در پروتال دانشجویی فعال گردیده است. دانشجویان  محترم می‌توانند به منظور ثبت نام از تاریخ 1400/08/11 لغایت 1400/09/11  با رعایت موارد ذیل (فایل‌های ضمیمه) سامانه مذکور مراجعه نمایند.
 
 
(۰) دیدگاه