اولین جلسه دفاع کارشناسى ارشد عکاسى در شرق کشور

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۳۴۵ بازدید
اولین جلسه دفاع کارشناسى ارشد عکاسى در شرق کشور

اولین جلسه دفاع کارشناسى ارشد عکاسى در موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر گروه، مدیر آموزش، سرپرست تحصیلات تکمیلى، استاد راهنما و داوران تشکیل شد، دانشجو "خانم شهرزاد احمدى" به مطالعه و بررسى ثبت تصویر ابنیه باستانى ایران در دوره قاجار پرداخت. او به این مهم اشاره کرد که: مکان نگاری یکی از کاربردی ترین شیوه های عکاسی است و عکاس می تواند با بررسی وجستجو در مناظر و چشم انداز ها و مکان ها در محیط اطراف خویش به شناخت ویژگی‌های مکان بپردازد. توجه وکنجکاوی در مورد اماکن مختلف از طریق سفر و عکاسی سفرى و پرسه گردی  راهی برای دیدن ومنبع مهمی برای شناخت انسان در مطالعات تاریخی واجتماعی با موضوعات مستند گونه در رابطه با مکان ها بوده و نتیجه این تلاش باعث جمع آوری اسناد ارزشمندی از بناها ومکان ها در جهت حفظ آنها برای آیندگان خواهدشد. این سنت رایج از همان اوایل پیدایش عکاسی شکل گرفته تا آنجا که بعد از ورود عکاسی در دوره قاجاریه به ایران نیز متداول گشت وآثار ماندگاری از عکاسان آن دوره در این زمینه به ثبت رسید"

استاد راهنماى این پایان نامه در بخش تئورى "پژمان دادخواه" و در بخش عملى "کیارنگ علایى" است و اساتید "کاظم خراسانى" و "جواد امین خندقى" به عنوان داور در این نشست حضور داشتند.

رشته عکاسى در مقطع کارشناسى ارشد توسط موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى، 2 سال است که تاسیس شده و مورد استقبال فرزندان و دانشجویان کشور قرارگرفته است.

(۰) دیدگاه