ارزشیابی اساتید ترم بهمن 1401-1400

يك شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
۱۲۶ بازدید
ارزشیابی اساتید ترم بهمن 1401-1400

دانشجوی گرامی
باعنایت به فعال شدن سیستم ارزشیابی از تاریخ 1401/02/21 تا تاریخ 1401/03/14 (از طریق پرتال دانشجویی https://portal.eqbal.ac.ir)
و با توجه به حضوری بودن امتحانات دریافت کارت ورود به جلسه ، مشاهده نمرات پایان ترم  و  اعتراض به نمرات منوط به انجام ارزشیابی دروس می باشد خواهشمند است در این نظرسنجی شرکت نمایید قابل ذکر است اطلاعات مربوطه محرمانه بوده و نتیجه ارزیابی بدون ذکر نام دانشجو توسط مدیران گروه و استاد درس قابل مشاهده خواهد بود.
یادآوری: نسبت به تعیین تکلیف بدهی خودت اقدام نمایید تا امکان ارزشیابی برای شما میسر گردد.

(۰) دیدگاه