دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
۴۱۲ بازدید

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی در خصوص آیین نامه جدید سنوات و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول کلیه مقاطع تحصیلی واصل شده است.
 برای اطلاع از مفاد آن لازم است به لینک(دستور العمل جامع معافیت سازمان وظیفه عمومی ...) مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه