برگزاری جلسات هم اندیشی ریاست محترم موسسه با انجمن های علمی

۱۱۲۹ بازدید

جلسه هم اندیشی با حضور ریاست محترم موسسه و انجمن های علمی رشته های مختلف در اتاق ریاست برگزار و دانشجویان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند.

(۰) دیدگاه