اطلاعیه زمان برگزاری ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

چهار شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۱۰۱۹ بازدید
اطلاعیه زمان برگزاری ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

اطلاعیه زمان برگزاری ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

 

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی
 زمان برگزاری ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مطابق جدول زمان بندی ارائه شده می باشد.
دانشجویان محترم لطفا راس ساعت مقرر در برنامه، جهت تحویل پروژه و مدارک در موسسه حضور داشته باشید.

دانلود فایل زمان برگزاری

(۰) دیدگاه