اطلاعیه نحوه ارائه طرح نهایی ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱
۴۰۴ بازدید
اطلاعیه نحوه ارائه طرح نهایی ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

اطلاعیه نحوه ارائه طرح نهایی ژوژمان های نهایی نیمسال اول 1401

دانشجویان محترم جهت ارائه طرح نهایی (ژوژمان) خود ،  می بایست نسبت به تکمیل موارد زیر دقت کافی به عمل آورند.

 

(۰) دیدگاه