درخشش عضو هیات علمى موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى و کسب 4 مدال از جشنواره بین المللى ژوهاى چین

سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۲
۲۷۹ بازدید
درخشش عضو هیات علمى موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى و کسب 4 مدال از جشنواره بین المللى ژوهاى چین

درخشش عضو هیات علمى موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى و کسب 4 مدال از جشنواره بین المللى ژوهاى چین

"کیارنگ علایى" عضو هیات علمى و مدیر گروه عکاسى موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى موفق به اخذ:
مدال طلاى انجمن عکاسى آمریکا،
مدال نقره پى اس اس ام،
مدال برنز اى اف اى
و مدال برنز انجمن عکاسى آمریکا
براى چهار عکس خود با عناوین "کوچه"، "پدربزرگ"، "زمان آغاز صبح" و "آسمانى" شده است و از سوى هیات داوران این جشنواره بین المللى، به عنوان بهترین عکاس شرکت کننده از میان تمامى عکاسان شرکت کننده از سراسر جهان برگزیده شد و نشان فیروزه اى فدراسیون بین المللى هنر عکاسى را دریافت کرد.
پنجمین جشنواره بین المللى ژوهاى چین، روز گذشته با اعلام رسمى این نتیجه رسما افتتاح شد.

(۰) دیدگاه