برنامه زمانی تحویل نهایی دانشجویان معماری در نیمسال دوم 1402 - 1401

شنبه ۱۷ تير ۱۴۰۲
۳۲۱ بازدید
برنامه زمانی تحویل نهایی دانشجویان معماری در نیمسال دوم 1402 - 1401

برنامه زمانی تحویل نهایی دانشجویان معماری در نیمسال دوم 1402 - 1401 به شرح ذیل می باشد :

دانشجویان موظفند پروژه های خود را در تاریخ یکشنبه 25 تیر ساعت 8 الی 9:30 تحویل دهند.
پروژه ها با حضور اساتید محترم از ساعت 10 الی 13 بررسی خواهد شد.
تحویل مدارک به دانشجویان، دوشنبه 26 تیر ماه از ساعت 8 الی 10 خواهد بود .درصورت عدم مراجعه موسسه مسئولیتی در قبال پروژه ها نخواهد داشت.

 

مشاهده فایل زمانبندی تحویل نهایی

(۰) دیدگاه