کارکنان

۲۵۷۷ بازدید
کارکنان

1- حوزه ریاست
  مسئول دفتر‌:  آقای سعید غلامی


 
2 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2-1-مدیریت آموزشی

مدیر آموزش: مهندس سعید میرزایی
کارشناس: مهندس لیلا عرفانی
کارشناس :  مهندس الهه رحیمی
کارشناس :  مهندس علی اسماعیل زاده
کارشناس :  خانم مریم شرکت قنادان
کارشناس : مهندس سید علی نوعی
کارشناس: خانم سمیرا بایزدی
کارشناس : مهندس شیرین خراشادی زاده

 

 2-2-آزمایشگاهها و کارگاهها
تکنسین آزمایشگاه و کارگاهها : آقای اسماعیل فیضی
 

3 -مدیریت پژوهشی

کارشناس : خانم مرضیه مقرونی

3-1مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه

مسئول کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی: خانم مرضیه مقرونی


4 – مدیریت دانشجویی - تربیت بدنی

کارشناس : آقای جواد گلستانی

4-1 مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی


کارشناس : خانم نفیسه فاضل نسب
کارشناس : خانم فاطمه موسی پور

 

4-2ارتباط با جامعه و صنعت  :

مسئول ارتباط با جامعه و صنعت : مهندس علی غفاری سرجامی

کارشناس : مهندس جواد فهیمی

 

5 – مدیریت فرهنگی و فوق برنامه6 – مدیریت مالی

مدیر اداری  مالی  و خزانه دار : خانم فاطمه مرادی
حسابدار: خانم نوشین شاهسون
حسابدار: خانم آیدا محقق

7 - امور اداری

دبیرخانه و بایگانی : مهندس جواد فهیمی
مسئول خدمات عمومی و امین اموال :  آقای مجتبی صالحی
کارپرداز‌ : آقای عباس فضلی
خدمات  :  آقای مهدی براتی
خدمات  : آقای مجتبی براتی
خدمات  : حانم مرضیه نصیری

8 – اداره حراست
کارشناس : خانم تکتم رنجبر
حفاظت فیزیکی : آقای داوود اسکندری
حفاظت فیزیکی : آقای جواد شریفی کیا
حفاظت فیزیکی : آقای مجید عباس زاده
 
9 – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناس : مهندس سیدامیرحسین معظمی
کارشناس : مهندس سید حسین حسینی
 
 

(۰) دیدگاه