کارکنان

۱۰۲۸ بازدید
کارکنان

1- حوزه ریاست
  رئیس دفتر‌:  مهندس جواد فهیمی


 
2 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2-1-مدیریت آموزشی

مسئول : خانم سمیرا بایزدی
کارشناس : مهندس سید علی نوعی
کارشناس :  مهندس الهه رحیمی
کارشناس :  مهندس علی اسماعیل زاده
کارشناس :  خانم مریم شرکت قنادان
کارشناس : مهندس زهرا اعتصامی

 

 2-2-آزمایشگاهها و کارگاهها
مسئول آزمایشگاه : خانم هدیه جمالزاده
تکنسین آزمایشگاه : آقای اسماعیل فیضی
تکنسین کارگاهها : آقای مجتبی صالحی

 

3 -مدیریت پژوهشی

دبیر شورای پژوهشی : مهندس حمید قاضی خانی

کارشناس : آقای سعید غلامی

3-1مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه

رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی : خانم مرضیه مقرونی
 


4 – مدیریت دانشجویی

کارشناس : آقای جواد گلستانی

4-1 مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

رئیس مرکز : خانم ریحانه درگاهیان
کارشناس : خانم نفیسه فاضل نسب
کارشناس : خانم فاطمه موسی پور

4-2 تربیت بدنی و فوق برنامه :

کارشناس : آقای باقر رضازاده گلی

4-3ارتباط با دانشجو :

کارشناس : خانم عاطفه عالمی

5 – مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

کارشناس : آقای حسن شرفیان
کارشناس : خانم مریم مقیمی

6 – مدیریت مالی

مدیر امور مالی – خزانه دار : خانم فاطمه مرادی
حسابدار: خانم نوشین شاهسون
حسابدار: خانم سمیرا سبزه کار

7 - امور اداری

مسئول بایگانی : آقای رضا خجسته
انباردار و امین اموال :  آقای مجتبی صالحی
کارپرداز‌ : آقای عباس فضلی
خدمات  :  آقای مهدی براتی
خدمات  : آقای مجتبی براتی
خدمات  : آقای مهدی عابدینی
خدمات  : حانم مرضیه نصیری

8 – اداره حراست
رئیس :‌آقای مجید رضا اهرابی
کارشناس : خانم تکتم رنجبر
حفاظت فیزیکی : آقای داوود اسکندری
حفاظت فیزیکی : آقای جواد شریفی کیا
حفاظت فیزیکی : آقای مجید عباس زاده
 
9 – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
دبیر شورای فناوری اطلاعات: مهندس سیدامیرحسین معظمی
کارشناس : مهندس سید حسین حسینی
 
 

(۰) دیدگاه