کارکنان

۳۵۴۸ بازدید
کارکنان

1- حوزه ریاست
  مسئول دفتر‌:  آقای سعید غلامی

 
2 - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2-1-مدیریت آموزشی

مدیر آموزش: خانم مهندس لیلا عرفانی
کارشناس :  مهندس الهه رحیمی
کارشناس :  مهندس علی اسماعیل زاده
کارشناس :  خانم مریم شرکت قنادان
کارشناس : خانم مهندس شیرین خراشادی زاده

 2-2-آزمایشگاهها و کارگاهها

مسئول آزمایشگاه و کارگاهها: مهندس حمید بروجردی
تکنسین آزمایشگاه و کارگاهها : آقای اسماعیل فیضی
 

3 -مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش : خانم دکتر مریم مونسی

3-1مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه

مسئول کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی: خانم مرضیه مقرونی


4 – مدیریت فرهنگی و دانشجویی

کارشناس : آقای جواد گلستانی

کارشناس : خانم نفیسه فاضل نسب
 

4-1ارتباط با جامعه و صنعت  :

مسئول ارتباط با جامعه و صنعت : مهندس علی غفاری سرجامی

5 – مدیریت مالی

مدیر اداری  مالی  و خزانه دار : خانم فاطمه مرادی
حسابدار: خانم نوشین شاهسون
حسابدار: خانم آیدا محقق

6 - امور اداری

دبیرخانه و بایگانی : آقای عباس فضلی
مسئول خدمات عمومی و امین اموال :  آقای مجتبی صالحی
خدمات  : آقای هادی حیدری
خدمات  : حانم مرضیه نصیری

7 – اداره حراست
کارشناس : خانم تکتم رنجبر
حفاظت فیزیکی : آقای داوود اسکندری
حفاظت فیزیکی : آقای جواد شریفی کیا
 
8 – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مسئول: مهندس سیدامیرحسین معظمی
کارشناس : مهندس سید حسین حسینی
 
 

(۰) دیدگاه