مدیر فرهنگی

۹۸۷۲ بازدید
مدیر فرهنگی

حجت الاسلام غلام نبی گلستانی

 

مدیر فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری حجت الاسلام غلام نبی گلستانی میباشد که زیر نظر رئیس مؤسسه فعالیت میکند و کلیه سیاست های فرهنگی مؤسسه در شورای فرهنگی مطرح میشود.

مشاهده رزومه

(۰) دیدگاه