مدیر فرهنگی و دانشجویی

۹۸۹۱ بازدید
مدیر فرهنگی و دانشجویی

حجت الاسلام غلام نبی گلستانی

 

مدیر فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری حجت الاسلام غلام نبی گلستانی میباشد که زیر نظر رئیس مؤسسه فعالیت میکند و کلیه سیاست های فرهنگی مؤسسه در شورای فرهنگی مطرح میشود.

مشاهده رزومه

(۰) دیدگاه