کارگاه تخصصی " آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و استراتژی جستجو در منابع علمی" ویژه دانشجویان کارشناسی معماری برگزار شد.

۶۳۹ بازدید

کارگاه تخصصی " آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و استراتژی جستجو در منابع علمی" ویژه دانشجویان کارشناسی معماری برگزار شد.

کتابخانه موسسه کارگاه تخصصی با موضوع " آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و استراتژی جستجو در منابع علمی"
 ویژه دانشجویان کارشناسی معماری برگزار نمود.
این کارگاه که پنج شنبه 28 اردیبهشت 1391  توسط  سر کار خانم مرضیه مقرونی کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، در سایت شماره 2 ساختمان شماره یک برگزار گردید، با استقبال دانشجویان روبرو شد.

موضوعات مطرح شده در این کارگاه شامل عناوین ذیل بود :

-           معرفی پایگاههای اطلاعاتی فارسی مانند MAGIRAN، CIVILICA، SID،NAMA   MATN،IRANDOC، و ...

-         معرفی پایگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی لاتین مانند  ELSEVIER،ASCE، SPRINGER،ISI،PROQUEST و...

-         آشنایی با استراتژی جستجو در منابع علمی و موتورهای جستجو

-          آشنایی با برخی از مهمترین کتابخانه های ایران همچون کتابخانه ملی، آستان قدس رضوی، دانشگاه فردوسی

-          آشنایی با خدمات و امکانات کتابخانه موسسه

(۰) دیدگاه