آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و استراتژی جستجو در منابع علمی" ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری برگزار می شود.

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲
۶۲۳ بازدید

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه کارگاه تخصصی با موضوع " آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و استراتژی جستجو در منابع علمی" ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری برگزار می نماید.
مدرس : خانم مقرونی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
زمان:  پنج شنبه 16 آبان 1392  
مکان: کتابخانه - سایت اطلاع رسانی برادران
 

(۰) دیدگاه