استادیار(درجه هنری) کیارنگ علایی

استادیار(درجه هنری) کیارنگ علایی

مشاورهنری ، مدیر گروه

دانلود فایل رزومه

پژوهش
 • ترجمه «عکس به مثابه هنر معاصر»، نشر حرفه هنرمند
 • ترجمه «کتاب نقره ای»، تاریخ عکاسی جهان، نشر حرفه هنرمند
 • ترجمه کتاب «نمادها و نشانه ها»، نشر پرگار
 • ترجمه کتاب «سوی آبی بادها»، نشر حرفه هنرمند
 • ترجمه کتاب «کاغذ و آینه»، نشر حرفه هنرمند
پروژه ها
 • وضعیت چهارم، پروژه 8 ساله عکاسی درباره فرهنگ گیلان
 • پرده دوم اتفاق، پروژه نمایش داده شده در گالری طراحان آزاد
 • حتی وقتی نمی دانیم، پروژه نمایش داده شده در گالری طراحان آزاد
 • نیمه تراوا، پروژه نمایش داده شده در گالری های دلاووت فرانسه، بوهایی آلمان و سیسی فنلاند
 • خواب یک گربه در پاریس، نمایش داده شده در مرکز هنری آهیوی یوونسو
 • یک شرجی آرام، نمایش داده شده در خانه هنرمندان مشهد
 • جایی دورتر، نمایش داده شده در خانه هنرمندان مشهد
مقالات
 • رسانه نوین و عصر اینستاگرام (تالیف)، کتاب مقالات برگزیده یازدهمین جشنواره تجسمی فجر
 • حاشیه ای بر خلاقیت در عکاسی (تالیف)، کتاب مقالات برگزیده یازدهمین جشنواره تجسمی فجر
 • تماشای امر قدسی (تالیف)، فصلنامه حرفه هنرمند
 • جایی دورتر (تالیف)، فصلنامه حرفه هنرمند
 • تحلیل یک عمر عکاسی ساسان مویدی (تالیف)، ماهنامه تجربه
 • تحلیل پروژه تصویری کریم متقی (تالیف)، کتاب بی آبان
 • تحلیل پروژه تصویری علیرضا حسینی (تالیف)، مجله کمئوکالکتیو آلمان
 • بررسی عکس های حسن غفاری (تالیف)، فصلنامه حرفه هنرمند
 • تحلیل آثار مصطفی مستور (تالیف)، کتاب سعی بر مدار اندوه
 • عکاسی معاصر ایران از خلال جشنواره ها (تالیف)، فصلنامه آستان هنر
 • تحلیل آثار عکاسی کریم ملک مدنی (تالیف) فصلنامه بین المللی هنر
 • بررسی عکسی های روبر دوآنو (تالیف) فصلنامه بین المللی هنر
 • از شهر اتژه تا آرمانشهر ابوت (تالیف) فصلنامه بین المللی هنر
 • نقد کتاب نمادهای عکاسی قرن بیستم (تالیف) فصلنامه بین المللی هنر
 • نقد فیلم قدمگاه (تالیف)، ماهنامه انگلیسی زبان خواننده
 • بررسی پروژه عکاسی محبوبه کاظمی (تالیف)، فصلنامه عکاسی
 • بهشت اینستاگرام، جهنم اینستاگرام (تالیف)، فصلنامه عکاسی
 • از ادبیات و عکاسی (تالیف)، فصلنامه عکاسی
 • عکاسی معاصر ایران و جشنواره ها (تالیف)، مجله تندیس
 • اهمیت کات لاین در عکاسی (تالیف)، فصلنامه عکاسی خلاق
 • تحلیل عکس های پیت ترنر (تالیف)، فصلنامه عکاسی خلاق
 • درباره گالری طراحان آزاد (تالیف)، ماهنامه ادبی، هنری هنگام
 • صدایی برای اعتلای فتوژورنالیسم (تالیف)، فصلنامه حرفه هنرمند
 • مرثیه ای برای حقارت مرگ (تالیف)، فصلنامه عکاسی خلاق
 • زمان، صحنه، شهر در عکاسی (ترجمه)، کتاب مقالات برگزیده جشنواره فیروزه تبریز
 • عصر جدید عکاسی با موبایل (تالیف)، کتاب مقالات برگزیده جشنواره فیروزه تبریز
 • عکاسی مستند و دلسوزی نسبت به تاریخ (تالیف)، کتاب مقالات برگزیده جشنواره فیروزه تبریز
 • درباره استاد اسماعیل عباسی (تالیف)، کتاب مقالات برگزیده جشنواره فیروزه تبریز